Announcements

MEMBER MITRA BESTARI

04-11-2020

Pendaftaran reviewer  klik di link ini : formmembermitrabestari

Read more 

Jurnal Lama dapat diakses melalui : Link


 Current Issue

Articles

MUHAMMADIYAH SEBAGAI GERAKAN PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

 Aphil Barroch Mahesa, Faisal Ramadhan, Tri Wirahadi Kusuma, Muhammad Farid Alfian, Febri Nur Hudanansyah
 https://doi.org/10.33319/sos.v24i2.133     128     110
68-74